Nadja » Specials » Kleuteronderwijs

De basis van kleuteronderwijs

In deze special gaan we in op de onderwerpen binnen kleuteronderwijs. Wat komt er allemaal kijken bij kleuteronderwijs. Wat leren kleuters in de kleutergroepen en wat zijn de nieuwe wetsbesluiten rond het kleuteronderwijs. In deze special gaan we in op de basis van het kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs

Het kleuteronderwijs is belangrijk in het reguliere onderwijs. Vanaf 1986 zit het kleuteronderwijs bij het reguliere onderwijs in verpakt. Hierdoor is er een makkelijkere stroming naar de middenbouw en bovenbouw van de scholen. In het kleuteronderwijs leren kinderen de beginselen van hun ontwikkeling.

De basis van het kleuteronderwijs

Voor het eerst naar school

Als een kind vier jaar is mag het naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Toch gaat bijna elke kleuter van vier jaar al wel naar school. Een kind komt dan terecht in groep 1A, dit was voorheen groep 0. Dit mag wettelijk niet meer, voor de wet bestaat groep 0 niet meer. Als een kind voor de eerste keer op school komt is het belangrijk dat ze een goede eerste indruk hebben van de school. Een kind van vier staat aan het begin van zijn of haar schoolcariere. Een goed begin ishet halve werk en dat geldt ook voor het schoolgaan van de kinderen. Laat kinderen wennen aan hun nieuwe school en geef ze de tijd om te ontplooien. Stel aan het begin niet te hoge eisen. Voor kleuters gelden wenmorgens. Kleuters mogen op deze manier wennen aan het schoolgaan. Er mogen tien wenmorgen wettelijk bezoch worden, maar dit verschilt per school. Moeders/Vaders mogen mee met hun kleuters. Ook voor hen is het vaak wennen dat hun kind voor het eerst naar school gaat. Ze vinden het soms lastig om hun kinderen los te laten en zien ze op deze manier snel groot worden. Tijdens de wenmorgens leert een kind het reilen en zeilen van de klas. Je kunt hierbij denken aan het wc-gaan en het kiezen via het kiesbord.

Wat leert een kleuter

Een kleuter moet tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Deze tijd noemen we ontwikkelingstijd. Tijdens de kleuterjaren leert een kind spelenderwijs tellen en schrijven. Een kleuter leert zijn eigen naam te herkennen en te schrijven. Ook het tekenen van poppetjes vormt een onderdeel in de ontwikkeling. Het spelen in de hoeken is hierbij niet onbelangrijk. Kinderen leren zich bijvoorbeeld sociaal te ontwikkelen in de poppenhoek. Ze leren wiskundige termen in de bouwhoek en met ander constructiemateriaal. In elke hoek leert een kind zich te ontwikkelen.

In de andere artikelen gelinkt aan deze special wordt ingegaan op de verschillende hoeken en materialen die gebruikt worden bij kleuters.
De kring bij kleuteronderwijs

De kring bij kleuteronderwijs

Kleuters die naar school gaan leren veelal spelenderwijs. Maar hoe gaat dat nou precies in zijn werk. De kring is een belangrijk onderdeel hierin en komt op een dag steed weer terug. In dit artikel wo…

De poppenhoek bij kleuteronderwijs

De poppenhoek is een onderdeel in het kleuteronderwijs. Wat leert een kind in de poppenhoek en waar moet een poppenhoek aan voldoen om kinderen te laten ontwikkelen of ontplooien.

Het kiesbord bij kleutergroepen

Kleuters leren vooral spelenderwijs zich te ontwikkelen. Het kleuteronderwijs speelt zich af in de hoeken. Kinderen leren zich te ontplooien in hoeken zoals de 'poppenhoek, bouwhoek, luisterhoek en zo…
Gepubliceerd door Nadja op 16-11-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.